การตรวจอุ้งเชิงกรานและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่แนะนำสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีในระหว่างการเข้ารับการตรวจสุขภาพตามปกติอีกต่อไป แต่ผลการศึกษาใหม่พบว่าหญิงสาวหลายล้านคนไม่ได้รับการทดสอบโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบที่ผิดพลาด การรักษามากเกินไป ความวิตกกังวลและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีแนวทางและคำแนะนำอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการตรวจอุ้งเชิงกรานและการตรวจ Pap test ในกลุ่มอายุนี้ แต่ก็มีความล่าช้าที่สำคัญในการปฏิบัติทางคลินิก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการสอบที่ไม่จำเป็นเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ต่อปี รายงานของสื่อล่าสุดได้เรียกร้องความสนใจไปยังการตรวจทางนรีเวชที่ไม่เหมาะสมในหญิงสาว ผู้ปกครองของวัยรุ่นและหญิงสาวควรตระหนักว่าไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำในกลุ่มอายุนี้ การตรวจอุ้งเชิงกรานไม่จำเป็นก่อนที่จะได้รับยาคุมกำเนิดส่วนใหญ่ และมักไม่จำเป็นต้องตรวจหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์