บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมท่อน้ำรั่วอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องหยุดระบบ? ระบบท่อเป็นระบบใหญ่ของทุกโรงงาน โรงแรมและอาคารพาณิชย์ต่างๆ ท่อน้ำแตกอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาหลักๆในธุรกิจได้

การเปลี่ยนท่อน้ำใหม่อาจจะมีต้นทุนสูงไม่ว่าจะเป็นค่าอะไหล่หรือต้นทุนจากการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติระหว่างการซ่อมท่อ รวมทั้งยังต้องทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้วย เมื่อเกิดเหตุการท่อแตกจึงต้องการการซ่อมที่รวดเร็วและเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

อะไรเป็นสาเหตุหลักของท่อน้ำรั่ว?

มีปัจจัยมากมายที่ทำให้ท่อน้ำเสียหาย ปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดคือ ท่อน้ำเป็นน้ำแข็ง ท่อน้ำเคลื่อนเนื่องจากการติดตั้งไม่แข็งแรง แรงดันน้ำ และการผุกร่อนของท่อ

1. ท่อน้ำเป็นน้ำแข็ง ถ้าน้ำที่ไหลผ่านท่อเย็นเกินไปหรือกลายเป็นน้ำแข็ง จะเพิ่มความดันภายในท่อจากด้านในและทำให้ท่อน้ำระเบิดแตกออกได้

2. ท่อน้ำเคลื่อนเนื่องจากการติดตั้งไม่แข็งแรง หากไม่ได้ล็อคท่อไว้อย่างแข็งแรงท่ออาจจะเคลื่อนที่ไปมาได้หากระบบเปิดหรือปิดกะทันหัน การเคลื่อนที่นี้จะทำให้ข้อต่อไม่แข็งแรงและอาจจะทำให้ท่อเสียหาย

3. แรงดันน้ำ ถ้าแรงดันน้ำภายในท่อสูงก็จะมีโอกาสเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่อในระบบอุตสาหกรรมเสียหาย

4. การผุกร่อนของท่อ การการผุกร่อนสะสมมาหลายปีก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ท่อเสียหาย การผุกร่อนมักจะเกิดในภาวะที่ค่า pH ในน้ำไม่สมดุลซึ่งจะเป็นผลเสียระยาวต่อท่อน้ำ